Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram 

  Oficiální stránky Základní školy a Mateřské školy v Nečíni, okres Příbram

 

Projekt Aktivní občánek

Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho, jaký má k němu vztah. Tento vztah se u dětí formuje přes zážitky a místa. Takovými místy mohou být stromy, cesty, potoky, křížky u cest, stavby v okolí škol nebo živá témata, místní historické události. Jsou ale dostatečně zajímavá, aby probudila zájem školáků? Naše odpověď je ano, ale za určitých předpokladů. O tom především je didaktický program Místo pro život.

Součástí programu je projekt Aktivní občánek, který se bude realizovat v roce 2012 na čtyřech venkovských základních školách Středního Povltaví - Dublovice, Kamýk nad Vltavou, Krásná Hora, Nečín.

Obec Kamýk nad Vltavou a některé okolní obce usilují o vytvoření nové podoby vesnice, o zapojení veřejnosti do jejího rozvoje. Zavádějí komunitní plánování, tvoří strategické plány, upravují veřejné prostory i okolní krajinu pro lidi s lidmi.

Projekt Aktivní občánek může v tomto dobrém snažení napomoci. Jeho cílem je hledat a ověřovat metody didaktické práce na společenských tématech blízkých životu a místu školy, které pomohou rozvinout u školních dětí schopnosti a dovednosti stát se aktivními občany - ochotnými a odvážnými angažovat se ve prospěch dobrých věcí, schopnými věcně diskutovat bez emocí a urážek, srozumitelně argumentovat, ochotnými vidět kolem sebe problémy a učit se je efektivními způsoby řešit.

Do projektu jsme vybrali společně s řediteli, učiteli a starosty obcí taková témata, která jsou běžnou součástí výuky na školách a zároveň i aktuálními tématy v obcích, ve kterých se projekt realizuje: práce zastupitelstev, volby do samospráv, účast veřejnosti na životě obce, významná i problematická místa v obcích, odpady, vandalství....

Žáci se budou učit prostřednictvím učitelů a ve spolupráci se starosty obcí nahlížet místní aktuální témata, vážit si toho, co je v obcích dobré, významné a hodné ochrany a hledat řešení pro to, co je třeba měnit. Pro tuto práci budou školy vybaveny pomůckami v hodnotě 950 000Kč.

Projekt je na samém začátku, ale již nyní si můžete prohlédnout portál Místo pro život www.mistoprozivot.cz, prolistovat zajímavou internetovou encyklopedii, nahlédnout práci učitelů a dětí tří venkovských škol Středního Povltaví na přírodovědných a historických tématech v jejich okolí, prolistovat moderní metodický portál, popř. přispět článkem, fotografií nebo odbornou informací do části portálu, která je archivem lokálních příspěvků jednotlivých škol. Během roku pak budou na těchto stránkách zveřejňovány informace o tom, jak se daří uvádět hlavní myšlenky projektu Aktivní občánek do praxe.

Ohlédnutí po pěti měsících.doc zde...

n a h o r u

on-line

 Svátky