Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram 

  Oficiální stránky Základní školy a Mateřské školy v Nečíni, okres Příbram

 

Základní údaje:

Poloha obce a školy:

Nečínsko je malebný kraj ve středním Povltaví. Obec Nečín leží asi 3 km od Slapské přehrady. Nejbližším městem je Dobříš, odkud je po rychlostní silnici spojení do Prahy (50km). Budovy školy leží ve středu obce a nová budova je dominantou obce. Nadmořská výška u vchodu školy je zhruba 440 m n. m., GPS zeměpisná poloha 49°41,665´s.š. a 14°13,961´v.d. Sluneční čas oproti SEČ -3´05´´. Obcí prochází žlutá, červená a zelená turistická stezka. Raritou je nejdelší kaštanová alej v ČR. Nečínská žula (biotitický granodiorit) je použita na řadě staveb v Praze (včetně  schodiště Rajské zahrady Pražského hradu) a ve středních Čechách. 

n a h o r u

Údaje o školském zařízení:

Adresa:                                                               Nečín 70, 262 13 Nečín

Telefony:                                                             viz kontakty 

IČO:                                                                   75033631

Číslo účtu:                                                           181352135/0300

Ředitel:                                                                Ing. Josef Evan

Zástupce:                                                             Mgr. Petr Tyrmer

IZO:                                                                    114 001 669

REDIZO:                                                            600 054 519

Typ školy:                                                           právní subjekt

Zřizovatel:                                                            OÚ Nečín

Kapacita:                                                             270 žáků

n a h o r u

Režim dne:

Provoz týkající se aktivit určených žákům:            od 7:05 do 16:00 hod.

Dojíždění dětí:

      - maximální vzdálenost:                                        12 km

      - druh dopravy                                                    autobusová

      - čas prvního příjezdu žáků                                  6:55 hod.

      - čas posledního odjezdu žáků:                            15:20 hod.

- spádová oblast:                                                 Nečín, Obory, Daleké Dušníky, Hříměždice

- další obce:                                                         Drevníky, Dražetice, Županovice, Drhovy,

                                                                           Čelina, Svaté Pole, Borotice

Družina:                                                               pro žáky 1. – 4. třídy

ranní družina                                                        -

odpolední družina                                                Po – Pá: od 11:30 do 16:00 hod.

                                                                          

Doba vyučování:                                                 

- začátek vyučování                                             7:25 hod.

- konec vyučování                                               14:45 hod

                                                                          

Vyučovací hodina:                                              

- délka trvání                                                       45 minut

- způsob výuky tradiční a alternativní

- podmínky, vybavení                                          13 učeben, provizorní tělocvična

- druh pohybových aktivit                                    2 hodiny Tv týdně, zájmová Tv, kroužky

- počet hodin v jednom sledu                               1. stupeň max. 5

                                                                           2. stupeň max. 6

Pobyt venku:

- pozemek využívaný k pohyb. aktivitě                 školní hřiště, prostranství před školou

- údržba                                                              pravidelně školník + žáci (týdně služby tříd)

- provoz                                                              nepřetržitý

- využití                                                               volejbal, basketbal, florbal, prolézačky

 

Stravování:

- příprava stravy                                                  vlastní školní kuchyně

Obědy (doba výdeje)                                            11:05 – 13:00 hod

 

Pitný režim:

- příprava a doplňování nápojů                             zajišťují provozní zaměstnanci

- druh nápojů                                                       čaj, šťáva

      - způsob obsluhy                                                  várnice s kohoutkem (žáci mají hrnečky)

n a h o r u

on-line

 Svátky